Manuál hoverboardů

Rádi bychom Vás seznámili s tím, jak správně používat hoverboardy a co dělat v dané situaci, proto jsme pro Vás sestavili srozumitelně manuály, které by Vám měly pomoci v každé situaci. Mini segwaye pro které je tento návod sestaven, se někdy nazývají kolonožky. Zde Vám předložíme alespoň část z jednoho a celý návod včetně použití bluetooth si můžete sáhnout zde (link na celý návod).

Část návodu:

  1. Hoverboard uvedeme do provozu tlačítkem vyp./zap. které se nachází na spodní nebo boční straně zařízení viz. obrázek:
  1. Na hoverboard můžeme nastoupit pouze tehdy, pokud jedna nebo obě kontrolky svítí zeleně, pokud některá kontrolka svítí červeně, není něco v pořádku a to buď poloha v níž nastupujete, nebo může být zařízení před vybitím. Tehdy ale musí vydávat i hlasovou signalizaci o vybité nebo téměř vybité baterii. Následně třeba dát zařízení na nabíječku a počkat až bude nabité.3. Pokud zapnete zařízení a dojde k chybě, kdy nereaguje ani jedna strana nebo reaguje pouze jedna strana (nášlap), přitom bliká nebo svítí jedna kontrolka červeně, je třeba udělat reset zařízení následujícím způsobem:

RESET ZAŘÍZENÍ: Když je zařízení vypnuté, dáte ho do rovnovážné polohy tak, aby jeden nášlap vůči druhému byly v rovině, stiskněte tlačítko vypnutí a zapnutí, držte ho stisknuté po dobu asi 10 sekund. Pak by se mělo zařízení rozblikat, kdy se rozbliká, tak tlačítko můžete pustit a nechte ho blikat asi 30 sekund. Potom ho stejným tlačítkem vypněte a zapněte.

  1. NABÍJENÍ hoverboardu: Při nabíjení musí být hoverboard vypnutý! Pro delší životnost a šetření baterie třeba zařízení nabíjet až když signalizuje slabou baterii, ne dříve! Když vložíte nabíječku do hoverboardu, na nabíjecím adaptéru by se měla zobrazit červená kontrolka, která signalizuje, že se zařízení nabíjí. Pokud bude na adaptéru svítit modrá nebo zelená kontrolka značí to, že zařízení je již plně nabité, v tomto okamžiku je třeba hoverboard odpojit ze sítě, protože příliš dlouhé nabíjení také poškozuje baterii.

  2. POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDAČE:

NASTAVENÍ jízdního režimu: Jízdní režim lze nastavit pouze tehdy, pokud je zařízení zapnuté, no pozor, nesmí být na něm nastoupený jezdec (režim nejde změnit za jízdy). Hoverboard by měl disponovat třemi jízdními režimy a to nejrychlejším středním a nejpomalejším. Mění se následovně: sestoupí z hoverboard, stisknete tlačítko blesku (viz obrázek výše) a měli byste slyšet pípnutí, pak nastoupíte a ucítíte změnu režimu.

0