+421 2/222 006 82

Poštovné ZDARMA na všechny objednávky

obchod@doprajsi.cz
  • Elektrické kolo ENGWE EP-2 PRO 25,978 
  • Elektrická kolobežka Kugoo S1-spredu Elektrická koloběžka - KUGOO S1 350W 6,768 
  • Nabíjačka na hoverboard Nabíječka pro všechny typy hoverboardů 617 
10:00 - 15:00
obchod@doprajsi.cz
+421 2/222 006 82
Máte dotazy kontaktujte nás !
  • S námi ušetříte! Dbáme na nejlepší ceny!
  • Doručení i do 24 hodin po vytvoření objednávky
  • Široký výběr nejpopulárnějších značek
Možnosti platby

Možnost vrátit zboží do 60 dnů – všeobecné podmínky

Možnost vrátit zboží do 60 dnů – všeobecné podmínky

Úvodní ustanovení Předmětná pravidla definují právní vztahy mezi zúčastněnými stranami dohody o službě „60denní možnost vrácení zboží“ (dále jen „služba“). Zde poskytovatelem je firma Monuto s.r.o., se sídlem Pri Šajbách 9543/1A, 831 06 Bratislava – městská část Rača, IČO: 53687299, DIČ: 2121480647, zaregistrována v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro. 152292/B, a objednatelem je zákazník. Tato pravidla se vztahují na všechny obchody týkající se dané služby. Dohoda o poskytnutí služby vzniká potvrzením služby objednatelem spolu s výběrem produktu prostřednictvím e-shopu poskytovatele, na základě čehož poskytovatel vystaví fakturu.

Charakteristika služby Poskytovatel zavazuje se umožnit zákazníkovi vrátit produkt bez nutnosti udání důvodu do 60 dnů od nákupu pod podmínkami, které jsou dále specifikovány, pokud zákazník o vrácení požádá, čímž aktivuje službu ve stanovené lhůtě.

Kritéria pro využití služby Poskytovatel se zaváže poskytnout službu, tzn. umožnit vrácení zakoupeného produktu bez udání důvodu do lhůty uvedené dále, za předpokladu:

Zákazník objedná službu v období její dostupnosti, nejpozději však při koupi příslušného produktu;

Zákazník zaplatí za službu ve stanoveném termínu;

Zákazník nezruší kupní smlouvu týkající se produktu před využitím služby;

Zákazník využije služby nejpozději do 60 dnů od nákupu produktu na prodejně poskytovatele nebo jeho partnerů v rámci běžné otevírací doby;

Zákazník neodstraní identifikační štítky z produktu a nebude s ním neoprávněně manipulovat;

Zákazník předloží originální daňový doklad k produktu a službě;

Zákazník vrátí produkt ve stavu „dobrý“ (definice uvedená níže). Produkty určené pro osobní hygienu nebo péči o tělo musí být vráceny nepoužité s neporušeným obalem. V případě splnění podmínek pro vrácení produktu, bude zákazníkovi vrácena celá kupní cena formou dobropisu dle bodu 5 těchto pravidel. Pokud je produkt vrácen ve stavu špatný nebo znehodnocený, nabídne se zákazníkovi zpětný odběr za sníženou cenu nebo za symbolických 0,- € s možností ekologické likvidace produktu.

Definice stavů produktů:

Dobrý

Produkt obsahuje veškeré příslušenství poskytnuté poskytovatelem;

Produkt nevykazuje známky používání;

Produkt včetně obalového materiálu vykazuje jen běžné známky rozbalení.

Špatný

Produkt vykazuje známky používání a/nebo je nekompletní a/nebo nadměrně opotřebovaný se snadno opravitelnými poškozeními, a/nebo neobsahuje spotřební materiál v plné kapacitě.

Znehodnocen

Produkt je poškozen a nemůže plnit svoji funkci nebo je zásadně nekompletní.

Možnost vrácení ceny za službu Je-li zákazník spotřebitelem, může od smlouvy o poskytování služby odstoupit č. 102/2014 Sb., o ochraně spotřebitele, avšak musí vrátit poskytovateli všechna bezdůvodná obohacení do okamžiku odstoupení. Zákazník bere na vědomí, že při koupi zboží na odloženou platbu spolu se službou, v případě brzkého ukončení kupní smlouvy před úplným splacením, není poskytovatel povinen vrátit cenu za službu. Toto omezení neovlivňuje zákonná práva spotřebitele.

Vrácení ceny produktu formou poukazu Pokud zákazník splňuje všechny podmínky pro vrácení produktu, poskytovatel bez zbytečného odkladu po splnění podmínek vrátí kupní cenu produktu formou dobropisu.

Závěrečná ustanovení Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 04. 09. 2023. Detaily služby jsou dostupné na infolince poskytovatele a na webových stránkách provozovaných jeho e-shopy.

Poštovné ZDARMA

Na všechny objednávky

Prodloužená doba k odstoupení

Možnost vrácení do 20 dnů

Světové značky

Široký výběr produktů

100% Bezpečný nákup

Dobírka / MasterCard / Visa